Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

Zaproszenie do składania ofert

04.12.2017

Zaproszenie do złożenia ofert na: sprzedaż artykułów żywnościowych dla klientów tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
czytaj dalej...

turnusy

30.11.2017

Fundacja Synapsis w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lesznowoli od dnia 1 listopada 2017 r rozpoczęła realizację turnusów w ramach projektu „ Mieszkania wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowany...
czytaj dalej...

Projekt „MAZ! Mazowiecka Aktywizacja Zawodowa”

04.09.2017

Projekt w okresie 01.10.2016 do 31.03.2018 r. ma na celu działania przyczyniające się do wzrostu kompetencji, doświadczeń zawodowych oraz możliwości zatrudnienia 100 osób pochodzących z terenów wiejskich województwa mazowieckiego. Działania projektowe są skierowane do osób w wieku...
czytaj dalej...

Bezpłatne szkolenie

30.08.2017

BEZPŁATNY KURS SPAWANIA MAG135
czytaj dalej...

Informacja dla poszkodowanych w wyniku nawałnic

24.08.2017

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PACYNIE zawiadamia, że mieszkańcy gminy Pacyna, u których zniszczone lub uszkodzone zostały budynki mieszkalne w dniu 10 sierpnia 2017 r. mogą składać wnioski o przyznanie zasiłku celowego. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego...
czytaj dalej...

FEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

26.07.2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa...

czytaj dalej...

Pamiętaj, aby złożyć wniosek o "Rodzina 500+"

26.07.2017

Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Prawo do...

czytaj dalej...
Licznik odwiedzin: 31247