Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

W dniu 12 października 2018 r. w sali OSP w Pacynie odbyło się szkolenie pt.: "Babcia ratowniczka" zorganizowane w ramach projektu "Aktywne seniorki w akcji".
Ratownik medyczny podczas szkolenia przekazał teoretyczne i praktyczne umiejętności dotyczące doraźnej pomocy przedmedycznej, a mianowicie rozpoznanie i ocena sytuacji, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wezwanie profesjonalnej pomocy medycznej. Odbyły się pokazy resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób dorosłych i dzieci, automatycznej defibrylacji zewnętrznej, technik układania pacjenta w zależności od stanu i udrażniania dróg oddechowych, pokaz praktycznego wykorzystania środków znajdujących się w apteczce pierwszej pomocy. Każdy uczestnik z pomocą ratownika medycznego  miał możliwość przeprowadzenia indywidualnie resuscytacji krążeniowo- oddechowej.

Licznik odwiedzin: 42074