Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

Program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). Jednostką odpowiedzialną za realizację programu ,,Rodzina 500 plus” dla mieszkańców gminy Pacyna będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie. Wnioski wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacynie, pokój nr 20, w godz. 7.30 – 15.30. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy: osobiście, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub Emp@tia. Ośrodek Pomocy Społecznej wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016 r., z wyrównaniem od kwietnia 2016 r., bez względu na to, czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju, czy czerwcu 2016 r. w”


Licznik odwiedzin: 38585