Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

Projekt „MAZ! Mazowiecka Aktywizacja Zawodowa”

Projekt w okresie 01.10.2016 do 31.03.2018 r. ma na celu działania przyczyniające się do wzrostu kompetencji, doświadczeń zawodowych oraz możliwości zatrudnienia 100 osób pochodzących z terenów wiejskich województwa mazowieckiego. Działania projektowe są skierowane do osób w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo pochodzących z terenów wiejskich, należących do grup defaworyzowanych (tj. kobiet, osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, powyżej 50 roku życia), tym samym zwiększając ich aktywność na rynku pracy. Szczegóły dotyczące projektu możecie Państwo uzyskać na stronie http://www.szkoleniamazowieckie.pl/index.php/krotki-opis-projektu

Licznik odwiedzin: 31242