Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

turnusy

Fundacja Synapsis w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lesznowoli od dnia 1 listopada 2017 r rozpoczęła realizację turnusów w ramach projektu „ Mieszkania wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”. Proponowane formy wsparcia to: - 4 dniowe turnusy dla osób z ASD - 9 dniowe turnusy dla osób z ASD - 8 dniowy turnus dla samotnych matek Trwa rekrutacja do projektu. Dla zainteresowanych w załączeniu przesyłam formularz zgłoszeniowy. Janina Szulowska Koordynator projektu W GOPS Lesznowola j.szulowska@gops-lesznowola.pl tel. 22 757 92 32 wew. 214

Licznik odwiedzin: 31248