Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Pacyna, utworzoną na podstawie uchwały Gminnej Rady Narodowej Nr IX/41/90 z dnia 20.02.1990 r.  zasięgiem działania obejmuje teren gminy Pacyna.

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

Licznik odwiedzin: 40614