Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

„DROGA DO PRACY”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie od 01.08.2011 r. do 31.12.2011 r. realizował projekt systemowy „Droga do pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

            Celem projektu była integracja zawodowa i społeczna 8 bezrobotnych kobiet z terenu Gminy Pacyna, korzystających z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie. Kobiety otrzymały kompleksowe wsparcie w readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej.

Wszystkie uczestniczki zostały objęte pomocą finansową w formie zasiłków celowych kwotowo uzależnionych od sytuacji materialnej rodzinny.

Uczestniczki wzięły udział w szkoleniu zawodowym „Opiekun osób starszych
 i niepełnosprawnych”, podczas którego nabyły wiedzę dotyczącą podstaw: gerontologii, psychologii, psychiatrii, bhp oraz zapoznały się z organizacją czasu i miejsca pracy, metodami i technikami pracy z osoba starszą i niepełnosprawną, jak również z zasadami etyki w zawodzie opiekunki.

Po zakończeniu w/w szkolenia uczestniczki zdały egzamin i otrzymały stosowne zaświadczenia.

Ponadto kobiety wzięły udział w spotkaniu z dietetykiem. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie zdrowego odżywiania, żywienia w chorobie. Panie dowiedziały się jak dietetycznie komponować posiłki oraz poznały skład zdrowego żywienia.

Wszystkie kobiety zostały objęte usługą kosmetyczno – fryzjerską w ramach, której odwiedziły salon fryzjerski i kosmetyczny.

  Bardzo ważnym działaniem było spotkanie z doradcą zawodowym, który przygotował uczestniczki projektu do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. Panie nauczyły się pisania Curriculum Vitae i listu motywacyjnego.

Spotkanie z psychologiem podniosło ich samoocenę, co przełożyło się
na wzmocnienie ich pozycji w społeczeństwie lokalnym.

W trakcie trwania projektu grupa docelowa wraz z rodzinami i zespołem zarządzającym pojechała na wycieczkę integracyjną do kina. Wyjazd zorganizowano do kina w Płocku. Wyjazd zintegrował grupę i pozwolił wzmocnić więź łączącą uczestniczki.

Realizacja projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Pacyna.

Licznik odwiedzin: 40608