Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

Całkowita wartość projektu systemowego pn. "Droga do pracy" w 2013 roku wynosi  75 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania 67 125,00 zł,  oraz wkład własny z budżetu gminy  7875,00 zł.

        

Gminny Ośrodek w ramach projektu dokonał zakupu:
-kompletu stolików do wyposażenia sali w której będą odbywały się zajęcia,
-  materiałów biurowych,
- materiałów promocyjnych (notesy i długopisy z logotypami Unii Europejskiej i Kapitału Ludzkiego)

Uczestnicy wzięli udział w zajęciach z doradcą zawodowym. Uczestniczyli
w zajęciach indywidualnych i grupowych. Na zajęciach indywidualnych doradca wystawił „Opinię o uczestnikach projektu” oraz sporządził indywidualny plan działania dla każdego z uczestników. Podczas zajęć grupowych nabyli wiedzę dotyczącą przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. Poznali zasady pisania Curriculum Vitae i listu motywacyjnego.
Po zajęciach do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie wpłynęły CV złożone przez uczestników projektu.

Licznik odwiedzin: 40610