Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

Projekt „Droga do pracy”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie realizuje w latach 2012-2014 projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z terenu Gminy Pacyna, korzystających z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

W ramach projektu zrealizowano:

- kontynuacja i zakończenie nauki przez 1 osobę

- zajęcia z doradcą zawodowym dla 8 osób (6 kobiet i 2 mężczyzn) w wymiarze 16 godzin (8 indywidualnych i 8 grupowych)

- trening umiejętności i kompetencji społecznych dla 8 osób (6 kobiet i 2 mężczyzn) w wymiarze 32 godzin zajęć grupowych

- indywidualne spotkania z psychologiem w wymiarze 1godzina/1osobę

W trakcie realizacji są następujące zadania:

-szkolenie zawodowe „organizacja przyjęć okolicznościowych” dla 5 osób (5 kobiet) w wymiarze 100 godzin

-szkolenie/kurs na prawo jazdy kat B dla 1 osoby (1 mężczyzna)

-szkolenie/kurs na prawo jazdy kar C dla 1 osoby (1 mężczyzna)

-spotkanie z dietetykiem dla 8 osób (6 kobiet i 2 mężczyzn) w wymiarze 5 godzin

- indywidualne spotkania z psychologiem w wymiarze 1godzina/1osobę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie zapewnia uczestnikom pomoc finansową w postaci zasiłków celowych. W trakcie trwania zajęć uczestnicy otrzymują serwis kawowy.

Realizacja projektu zostanie zakończona spotkaniem podsumowującym w grudniu 2014 r.

Licznik odwiedzin: 40625